Yhteystiedot

Julkaisija
Gasum Oy,
PL 21, Miestentie 1, 02151 Espoo

Päätoimittaja
Anna Ailio
anna.ailio@gasum.fi,
p. 020 447 8623

Toimitusneuvosto
Anna Ailio, Ari Seppänen, Olga Väisänen, Sonja Hellen-Nieminen

Toimitus ja taitto
MCI Press Oy

Painos
5  500 kpl

Painopaikka
Scanweb Oy, Kouvola

Osoitelähde
Gasum Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Pääkirjoitus

Jouni Haikarainen

Gasumlainen

Anna Paronen
Trude Ravndal
Ville Pesonen
Antti Kahilakoski
TwitterFacebookLINKEDINRSS
Gasum Oy
PL 21
02151 Espoo
Puh. 020 4471
www.gasum.fi