Jouni Haikarainen
Maakaasussa on voimaa
Gasetti 3/2016
13.12.2016| Jouni Haikarainen

Maakaasun ympärillä on viime aikoina ollut paljon uutta. Porin LNG-terminaalin avaaminen toi maakaasun Suomessa käyttöön laajemmin myös putkiverkon ulkopuolella, raskaan liikenteen käyttöön avattiin ensimmäiset LNG-tankkausasemat Helsingissä ja Turussa ja lisäksi biokaasun tuotannon ja kysynnän kasvu on jatkunut vahvana. 

Maakaasun myynti kaasun siirtoverkostossa tulee tänä vuonna olemaan noin 24 TWh. Kysyntä säilynee tällä tasolla tulevina vuosina. 

Maakaasu toimii siltana vähähiiliseen tulevaisuuteen. Se on hiileen ja öljyyn verrattuna vähähiilinen vaihtoehto. Asiakkaamme arvostavat myös kaasun toimitusvarmuutta ja joustavuutta. Suomen energia- ja ilmastopolitiikassa kaasun asemaa on silti heikennetty esimerkiksi lisäämällä sen verotusta lämmöntuotannossa. Siksi kivihiili on korvannut kaasua erityisesti pääkaupunkiseudun energiantuotannossa. Ensi vuonna verot nousevat taas heikentäen maakaasun kilpailukykyä. 

Suomessa maakaasun hinta on ollut tänä vuonna eurooppalaisittain hyvin kilpailukykyinen, ja me Gasumissa teemme kaikkemme säilyttääksemme kilpailuedun. Kaasun siirtohinnoittelu perustuu sähkönsiirron tapaan sallittuun tuottoon sitoutuneelle pääomalle ja verkoston ylläpitokustannuksiin. Kaasun kysynnän volyymilaskun seurauksena nämä kustannukset jakaantuvat nyt huomattavasti pienemmälle energiamäärälle kuin vielä muutama vuosi sitten. Tästä huolimatta pidämme siirron hinnoittelun ensi vuonna nykytasolla. Olisi silti toivottavaa, että kaasun käyttöä ei enää kampitettaisi lisää. Maakaasulla on tärkeä rooli teollisuuden raaka-aineena, ja toimiva siirtoverkosto mahdollistaa myös biokaasun lisääntyvän siirron suomalaisen teollisuuden käyttöön. 

Uusi maakaasun markkinalaki tullee eduskuntakäsittelyyn viimeistään alkuvuodesta 2017. Tätä kirjoitettaessa lain lopullinen sisältö ei ole tiedossa. Kustannustehokkain tapa toteuttaa tarvittavat muutokset olisi siirtyä suoraan avoimen markkinan malliin, kun tukkumarkkina tosiasiallisesti avautuu Viron yhdysputken ja Liettuan ja Puolan välisen yhdysputken valmistuessa 2020-luvun alkupuolella. Se antaisi myös riittävästi aikaa muutosten huolelliseen toteuttamiseen. 

Gasetin numerossa 3/16 perehdymme maakaasuun Suomessa ja maailmalla.

Jouni Haikarainen, johtaja, maakaasu
jouni.haikarainen@gasum.fi 

Jaa

Pääkirjoitus

Jouni Haikarainen

Gasumlainen

Anna Paronen
Trude Ravndal
Ville Pesonen
Antti Kahilakoski
TwitterFacebookLINKEDINRSS
Gasum Oy
PL 21
02151 Espoo
Puh. 020 4471
www.gasum.fi