Muutoksista kilpailukykyisiin ratkaisuihin

Gasetti 3/2016
13.12.2016

Anna Paronen on omimmillaan muutostilanteissa, jotka vaativat uusien ratkaisujen kehittämistä. Muuttuva maakaasumarkkinalaki varmistaa sen, että tekemistä riittää.

Työskentelen maakaasuliiketoimintayksikössä energiakaupan yksikön päällikkönä. Yksikkömme vastaa maakaasun myynnin ja siirron hinnoittelusta, maakaasun hankinnasta ja hinta­riskien hallinnasta. Toimenkuvaani kuuluu yksikön toiminnasta vastaaminen ja vastuualueeseen kuuluvien osa-alueiden kehittäminen. Ennen nykyistä tehtävääni tein Gasumilla pitkään töitä hintariskien hallinnan ja johdannaiskaupankäynnin parissa. Ennen yhtiöön tuloani työskentelin muutaman vuoden öljykauppaa käyvässä trading-yhtiössä salkunhallintatehtävissä. 

Mukavinta työssäni on uusien ratkaisujen miettiminen muutostilanteissa. Maakaasumarkkinat ovat tällä hetkellä muutoksen alla, ja lisäksi koko energia-alalla käynnissä oleva murros näkyy myös meillä maakaasun kysynnässä ja kulutuksessa. Muuttuva toimintaympäristö haastaa vanhat toimintamallit, mutta luo samalla uusia mahdollisuuksia. Tekemistä riittää paljon sen miettimisessä, mitä voisimme tehdä parantaaksemme kilpailukykyä ja tarjotaksemme asiakkaille parhaita ja kilpailukykyisiä ratkaisuja.

Olemme uudistaneet tuoterakennettamme ja hinnoitteluamme kuluneen vuoden aikana. Uudistustyö jatkuu myös alkavana vuonna, sillä maakaasumarkkinalaki on muuttumassa vaikuttaen sekä maakaasumarkkinan pelisääntöihin että maakaasun hinnoitteluperiaatteisiin. Biokaasun myynnin hinnoittelulle on omat periaatteet, ja biokaasun tuotannon lisäämisellä ei ole tällä hetkellä suoranaisesti vaikutusta maakaasun hintaan.

Ratkaisujen etsiminen on haastavaa markkinoiden tarpeiden muuttuessa voimakkaasti. Maakaasun siirron ja myynnin hinnoittelu on vahvasti säänneltyä, joten kädet eivät ole ratkaisuja mietittäessä täysin vapaat. Pyrimme omalta osaltamme aktiiviseen dialogiin asiakaskunnan kanssa löytääksemme ratkaisuja, jotka palvelisivat maakaasumarkkinaa parhaalla mahdollisella tavalla. 

Jaa

Pääkirjoitus

Jouni Haikarainen

Gasumlainen

Anna Paronen
Trude Ravndal
Ville Pesonen
Antti Kahilakoski
TwitterFacebookLINKEDINRSS
Gasum Oy
PL 21
02151 Espoo
Puh. 020 4471
www.gasum.fi